FTM – Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową)

 

Termin: 26.02.2022 (sobota)

Miejsce: Bydgoszcz

Prowadząca:Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Danuta-Pluta-Wojciechowska-scaled-1-822x1024.jpg

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska – doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Była wieloletnim redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, a także członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa); w trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wydała 6 monografii i ponad 100 artykułów, w tym np. książki: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (Kraków 2011), Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego (Bytom 2013, 2017), Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (Bytom 2017, 2019), Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań (Katowice 2019). Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

Program szkolenia:

1. FTM jako element Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów SMURF

2. Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.

3. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.

4. Prototypy biomechaniczne a artykulacja.

5. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn.

Ćwiczenia praktyczne.

6. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.

7. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.

8. Strategie wywoływania wertykalno-horyzontalnej pozycji języka.

9. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń, nauka oddychania i połykania.

Ćwiczenia praktyczne.

10. Ćwiczenia oddychania i połykania a nauka artykulacji w kontekście ćwiczeń pozycji Inter-Speech.

Metody: wykład, film, ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

sobota 09:00 – 15:30

Cena: 450zł

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, poczęstunek podczas przerw kawowych.

Uwaga: Uczestnicy powinni przynieść ze sobą lusterka, kilka par rękawiczek jednorazowego użytku, kilka szpatułek laryngologicznych drewnianych.