Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego.
Mioterapia – podejście autorskie

 

Termin: 05-06.03.2022 (sobota, niedziela)

Miejsce: Bydgoszcz

Prowadząca:Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Mendala-Kwoczek-scaled-1-683x1024.jpg

Ewelina Mendala-Kwoczek – Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeuta manualny i traktu orofacjalnego, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Podstawy terapii manualnej w terapii dysfunkcji narządu żucia (współpr. Bartosz Rocławski), „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego – holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich.
Prywatnie miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek w szczególności kryminałów, kajakarstwa i uśmiechu, a co najważniejsze – mama Antka i Szymona.
Jestem tą logopedką, która poszukuje, drąży i fascynuje się językiem (w każdej jego postaci) oraz dźwiękiem (w całej jego okazałości). Jednakże najważniejszy jest dla mnie Człowiek, który do mnie przychodzi ze swoją historią i nawiązuje relację.
Pracuję w fantastycznym Zespole, w miejscu, które tworzę – Sztuce Mówienia. Współpracuję ściśle z terapeutami z rożnych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutami, ortodontami, laryngologami, chirurgami szczękowymi, ortopedami. Nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie układu ruchowego narządu żucia, w szczególności terapii miofunkcyjnej, zależności połączeń w ciele i zaburzeń o szerokim podłożu.
Drugi mój świat, to świat artystyczny i fascynacja dźwiękiem, jego tworzeniem, emocją, którą ze sobą niesie. Głos to emocje, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy. Wiedzę naukową dotyczącą fizjologii głosu łączę ściśle z pracą nad świadomością ciała oraz rozwijaniem uważności.

Program szkolenia:

1.Rozwój motoryczny jamy ustnej

2.Ankyloglossia:

– definicje i klasyfikacja medyczna

– metody badawcze w różnych grupach wiekowych

– kompensacje wynikające z ankyloglossii

– wpływ ankyloglossii na zakres ruchu oraz elastyczność warg, języka oraz żuchwy (w tym funkcji stawów żuchwowo-skroniowych)

– ankyloglossia a funkcje pokarmowe (jak i gotowość do przyjmowania pokarmów), wymowa

– standardy postępowania w przypadku ankyloglossii – postępowanie przed wykonaniem zabiegu, jak i po korekcie wędzidełka języka, wargi górnej/dolnej

3.Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja. Parafunkcje

4.Pozycja spoczynkowa warg, języka, żuchwy, prawidłowy tor oddechowy, połykanie normatywne = WIELKA PIĄTKA

5.Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy

6.Ocena zakresu i jakości ruchomości w stawach żuchwowo-skroniowych

7.Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania. Współpraca zespołu medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy ustnej

8.Terapia:

– reedukacja nerwowo-mięśniowa

– mioterapia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych. Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów, studentów logopedii.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

sobota 10:00 – 17:00 (w tym przerwy)

niedziela 09:00-16:00 (w tym przerwy)

Cena: 700zł

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, poczęstunek podczas przerw kawowych.

Uwaga: Uczestnicy powinni przynieść ze sobą lusterka oraz kilka par rękawiczek jednorazowego użytku.