• -3,00 zł

Zestaw 2.PDF

8,00 zł
5,00 zł Zniżka 3,00 zł
Brutto

Zestaw w formie pliku elektronicznego (PDF).

Ilość

Materiał wyrazowy – głoska [s] w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów.

Plansze z materiałem wyrazowym oraz ćwiczeniami przestrzenno-wzrokowymi. Plansza z grafomotoryką.

Opis

Ilość stron
17