Usługi logopedyczne

 • Diagnoza logopedyczna to kompleksowe badanie logopedyczne, w celu określenia rodzaju oraz podłoża zaburzenia mowy, w którego skład wchodzi:
  • szczegółowy wywiad z pacjentem,
  • orientacyjne badanie słuchu,
  • badanie słuchu fonematycznego,
  • badanie narządu artykulacyjnego pod względem anatomicznym, funkcjonalnym,
  • badanie artykulacji,
  • badanie rozumienia mowy
  • sprawdzenie sposobu połykania
  • sprawdzenie spodobu oddychania.
 • Terapia logopedyczna wad wymowy:
  • sygmatyzm (seplenienie), nieprawidłowa wymowa głosek: [ś,ź,ć,dź, s,z,c,dz,sz,ż,cz, dż],
  • rotacyzm, nieprawidłowa wymowa głoski [r],
  • lambdacyzm, nieprawidłowa wymowa głoski [l],
  • kappacyzm, nieprawidłowa wymowa głoski [k],
  • betacyzm, nieprawidłowa wymowa głoski [b],
  • gammacyzm, nieprawidłwoa wymowa głoski [g],
  • mowa bezdźwięczna, zamienianie głosek dźwięcznych na głoski bezdźwięczne.
  • nosowanie,
 • Terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy,
 • Terapia metodą werbo-tonalną,
 • Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapia osób z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Terapia osób po udarze, wylewie, wypadkach komunikacyjnych w zakresie:
  • afazji
  • dyzartrii
 • Terapia emisji głosu,
 • Terapia jąkania, giełkotu, tachylalii,
 • Badania logopedyczne na studia,
 • Kinesiotaping logopedyczny,
 • Terapia ręki,
 • Elektrostymulacja,
 • Szkolenia

Usługi dietetyczne

 • Konsultacje z dietetykiem,
 • Analiza składu ciała,
 • Analiza sposobu żywienia,
 • Dieta dostosowana do indywidualnych potrzeb,
 • Opieka dietetyka.

Usługi fizjoterapeutyczne

 • Rehabilitacja dzieci i niemowląt:
  • wady postawy,
  • Mózgowe Porażenie Dziecięce i inne wady neurorozwojowe,
  • zespoły genetyczne, choroby metaboliczne,
  • opóźnienie rowzoju psychoruchowego,
  • zaburzenia napięcia mięśniowego,
  • zaburzenia ośrodkowej koordynacji ruchowej.

Pozostałe usługi

 • Konsultacje z protetykiem słuchu
 • Bezpłatne badania słuchu
  • Audiometria tonalna
  • Audiometria kostna
  • Audiometria mowy